FOREST4EU National workshop – Latvia

ENG

The main aim of FOREST4EU national workshops is to implement an open discussion with national experts and local stakeholders in order to identify the most relevant innovations and good practices for the forestry and agroforestry sector, along with the best channels for disseminating capacity building material.

The Latvian Logistics Association is happy to announce the Latvian FOREST4EU workshop, which will take place in the Ministry of Agriculture facilities in Riga, on the 20th of March, 2024.

The workshop agenda will be available soon.

LAT

FOREST4EU Nacionālais seminārs – Latvija

2024.gada 20.martā Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā

FOREST4EU nacionālā semināra galvenais mērķis ir organizēt atklātu diskusiju ar vietējiem ekspertiem un ieienteresētajām personām, lai identificētu visbūtiskākās un atbilstošākās inovācijas un labās prakses mežsaimniecības un agromežsaimniecības sektorā, kā arī noteikt labākos kanālus, pa kuriem izplatīt kapacitātes veicināšanas materiālus.

Latvijas Loģistikas Asociācija izsludina Latvijas FOREST4EU semināru, kurš notiks 2024.gada 20.martā plkst.10.00 Zemkopības ministrijas ēkā Rīgā, Republikas laukumā 2, 314.telpā.

Semināra dienaskārtība būs pieejama drīzumā.

Registration for the event