FOREST4EU National Workshop – Slovenia

ENG

The main objective of the national FOREST4EU workshops is to have an open discussion with national
experts and local stakeholders to identify the most relevant innovations and best practices for the
forestry and agroforestry sector and the best channels for the dissemination of capacity building
material.


The Slovenian Forestry Institute (SFI) is pleased to announce the Slovenian FOREST4EU workshop,
which will take place on 26.03.2024 at 9:00 at the Slovenian Forestry Institute in Ljubljana.


The programme of the workshop will be available on 11.03.2024.

SLO

Glavni cilj nacionalnih delavnic FOREST4EU je izvajanje odprte razprave z nacionalnimi
strokovnjaki in lokalnimi zainteresiranimi stranmi. Na ta način lahko opredelimo najpomembnejše
inovacije in dobre prakse za gozdarski in kmetijsko-gozdarski sektor skupaj z najboljšimi kanali za
razširjanje gradiva za krepitev zmogljivosti.


Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) z veseljem najavlja slovensko delavnico FOREST4EU, ki bo
potekala 26.03.2024 ob 9:00 na Gozdarskem inštitutu Slovenije v Ljubljani.

Program delavnice bo na voljo 11.03.2024.

Registration for the event